سازمان فروش > فروش اینترنتی
با توجه به سهولت خرید ایترنتی و اقبال هموطنان محترم محصولات شرکت گلریس در برخی از سایتهای معتبر اینترنتی به عنوان عاملین فروش عرضه می گردد. لیست زیر مشخصات و تصاویر فروشگاههای مذکور می باشد.