دعوت به همکاری
درصورت تمایل، مشخصات خود را از طریق فرم الکترونیکی دعوت به همکاری ارسال دارید. این مشخصات به دقت بررسی و در بانک اطلاعات متقاضیان نگهداری می شود تا در زمان مقتضی از آن استفاده گردد.
 
اطلاعات فردي :
لطفا تمام قسمتهای ستاره دار را تکميل نمائيد.
   
* نام :   * نام خانوادگي :  
* جنسیت :    * سال تولد :
انتخاب تاریخ
* وضعیت تاهل    * کد ملی  
*شماره تلفن ثابت(با کد) : -  * شماره تلفن همراه(با کد) : - 
*وضعیت نظام وظیفه    پست الكترونيكي :  
* استان محل سكونت :       
* کد پستی :      
       
تحصيلات  
* آخرين مدرك تحصيلي:     * رشته تحصيلي  
نام دانشگاه : معدل :
نوع دانشگاه :    
       
سوابق كاري ( 4 مورد از آخرين محل هاي كاري )
نام سازمان : سمت : مدت همکاری :
نام سازمان : سمت : مدت همکاری :
نام سازمان : سمت : مدت همکاری :
نام سازمان : سمت : مدت همکاری :
سابقه کار مفید : سابقه بیمه :    
   
دوره هاي آموزشي
نام دوره : موسسه آموزش دهنده :
نام دوره : موسسه آموزش دهنده :
نام دوره : موسسه آموزش دهنده :
نام دوره : موسسه آموزش دهنده :
       
مهارت هاي عمومي
* آشنايي به زبان انگليسي :       * آشنايي با كامپيوتر:    
ساير توانمندي ها :
       
شرایط همکاری
* آماده همكاري به صورت:     * حقوق درخواستي :  
*آماده شروع همكاري از تاريخ:
انتخاب تاریخ
* محل مورد نظر همکاری:      
*آماده همکاری در واحد (اولویت اول):      
آماده همکاری در واحد (اولویت دوم):