دفتر مرکزی
   
تلفن: +98 - 21 - 66452001
فكس: +98 - 21 - 66950729
پست الكترونيكي : info@golrisco.com
وب سايت : www.golrisco.com
آدرس: تهران - خیابان انقلاب- بعد از چهارراه ولیعصر - خیابان برادران مظفر - پلاک 79 (ساختمان 17) - طبقه 3 - واحد 14
کد پستي: 1416913344